JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍM?


Překlady a soudní překlady

Překladem se rozumí převod textu ze zdrojového jazyka do cílového. Při překládání kladu důraz zejména na jazykovou přesnost, věcnou správnost a srozumitelnost v souladu se specifickou terminologií používanou v daném oboru.

Více informací

Tlumočení a soudní tlumočení

Tlumočením se rozumí převod mluveného slova ze zdrojového jazyka do cílového. Při tlumočení kladu důraz zejména na jazykovou přesnost, věcnou správnost a srozumitelnost v souladu se specifickou terminologií používanou v daném oboru.

Více informací

Výuka němčiny

Nabízím individuální i skupinovou výuku (skupinky do 3 osob) německého jazyka pro všechny úrovně a to včetně přípravy na jazykové zkoušky, pracovní pohovory atd. Výuku je možné provádět i v místě Vašeho bydliště nebo na pracovišti.

Více informací


Telefon: +420 602 461 351

E-mail: kratka@benoco.cz