Překlady

Překladem se rozumí převod textu ze zdrojového jazyka do cílového. Při překládání kladu důraz zejména na jazykovou přesnost, věcnou správnost  a srozumitelnost   v souladu se specifickou terminologií používanou v daném oboru. Specializuji se především na překlady smluvních dokumentů, technických textů a textů z oblasti bankovnictví a finančních služeb. Termíny dodání jsou individuální, stanovené dle dohody, na přání zákazníka je za příplatek možné i expresní zpracování do 24 hodin.

Ceník

Cenu za provedené překlady účtuji individuálně, na základě dohody se zákazníkem, přičemž vycházím z výsledného počtu normostran přeloženého textu (jedna normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Ke každé poptávce překladu Vám obratem zašlu předběžnou kalkulaci ceny případné zakázky. V případě, že formát zdrojového textu neumožňuje elektronicky zjistit počet zdrojových znaků, provedu pro účely stanovení předběžné ceny orientační odhad počtu normostran. Konečná cena za provedený překlad je pak účtována podle skutečného rozsahu přeloženého textu, celkový počet normostran pro konečnou cenu se zaokrouhluje na poloviny normostrany.

Orientační ceny za jednu normostranu:

  Obecný text Odborný text
Překlad do češtiny 400 CZK  450 CZK 
Překlad do němčiny 400 CZK         450 CZK 

Soudní překlady

Soudní překlad (někdy nazývaný také úřední překlad, překlad s kulatým razítkem apod.) je typ překladu dokumentu, který vyžadují zejména úřady (české i zahraniční)   a jiné instituce. Soudní překlad může vyhotovit pouze soudem jmenovaný tlumočník a je nejčastěji požadován u dokumentů jako jsou např.:

  • diplomy
  • certifikáty
  • vysvědčení
  • rodné a oddací listy
  • plné moci
  • výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku
  • výpisy z rejstříku trestů
  • daňová přiznání a účetní závěrky

Soudní překlad vypadá tak, že originální dokument popř. jeho úředně ověřená kopie je neoddělitelně svázána s překladem a opatřena doložkou, podpisem a pečetí tlumočníka. Tlumočnická doložka obsahuje potvrzení tlumočníka o jeho jmenování soudem k vyhotovování ověřených překladů. Jelikož vázání překladu by mělo být neoddělitelné, doporučuje se u některých důležitých dokumentů (diplomy, rodné listy atd.) dodat místo originálního dokumentu jeho úředně ověřenou kopii.

Ceník

Cenu za provedené soudní překlady účtuji individuálně na základě dohody se zákazníkem, přičemž vycházím z výsledného počtu normostran NS přeloženého textu (jedna normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Ke každé poptávce překladu Vám obratem zašlu předběžnou kalkulaci ceny případné zakázky. V případě, že formát zdrojového textu neumožňuje elektronicky zjistit počet zdrojových znaků, provedu pro účely stanovení předběžné ceny orientační odhad počtu normostran. Konečná cena za provedený překlad je pak účtována podle skutečného rozsahu přeloženého textu, pro konečnou cenu soudního překladu je rozhodující celkový počet započatých normostran.

Orientační ceny za jednu normostranu:

  Obecný text Odborný text
Soudní překlad do češtiny 450 CZK  500 CZK 
Soudní překlad do němčiny 450 CZK           500 CZK 
 


Telefon: +420 602 461 351

E-mail: kratka@benoco.cz