Tlumočení

Tlumočením se rozumí převod mluveného slova ze zdrojového jazyka do cílového. Při tlumočení kladu důraz zejména na jazykovou přesnost, věcnou správnost a srozumitelnost v souladu se specifickou terminologií používanou v daném oboru. Nabízím tlumočení obchodních jednání, seminářů, vyřízení cizojazyčné administrativní agendy (telefonáty, tlumočení nahrávek atd.). Cenu za tlumočení stanovuji individuálně dle rozsahu a náročnosti, v případě tlumočení mimo Plzeň účtuji také náklady za dopravu.

Orientační ceny:

  Obecný jazyk Odborný jazyk
Konsekutivní (60 min.) 750-900   CZK  900  -1100 CZK 
Simultání (60 min.) 900-1100 CZK     1100-1300 CZK   

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení se používá především v souvislosti s nejrůznějšími úředními, soudními či policejními úkony. Soudní tlumočení má oficiální charakter a je zárukou doslovného a správného přenosu informací z výchozího do cílového jazyka. Tuto skutečnost formálně stvrzuje připojená doložka soudního tlumočníka, jakož i otisk jeho kulatého razítka se státním znakem České republiky. Soudní tlumočení bývá nazýváno rovněž jako úřední tlumočení nebo ověřené tlumočení, případně tlumočení s ověřením.

Soudní tlumočení je vyžadováno např. u následujících úředních úkonů:

  • matriční úkony jako např. svatby, uznání otcovství atd.
  • notářské úkony
  • založení společnosti

Cena za soudní tlumočení je ovlivněna řadou aspektů a je proto stanovována individuálně na základě dohody se zákazníkem dle požadovaných parametrů konkrétní zakázky.

 


Telefon: +420 602 461 351

E-mail: kratka@benoco.cz